ВИЗИЈА, МИСИЈА, ВРЕДНОСТИ И ПОЛИТИКА КВАЛИТЕТА

Визија, мисија, вредности и политика квалитета

Визија

Наша визија је да будемо градска општина која се истиче у погледу квалитета живљења наших грађана, развоја привреде и запошљавања, безбедности грађана, обезбеђења потребне инфраструктуре и квалитета животне средине.

Мисија

Мисија наше Општинске управе је да кроз врхунски квалитет услуга максимално ефикасно испуњавамо потребе и очекивања становника Палилуле и свих оних који су упућени на Општину Палилула, и да при томе испуњавамо законске и друге захтеве заинтересованих страна.

Вредности

Остварење наше визије и мисије је могуће кроз дугорочну одрживост нашег успешног рада базираног на привржености свих запослених следећим вредностима:

 1. Законито вршење услуга у складу са потребама и очекивањима грађана;
 2. Одговорност за брз одзив и максимизирање ефикасности у пружању услуга;
 3. Елиминисање дуплирања задатака и надлежности;
 4. Висок ниво професионализма, љубазности и услужности који помажу да грађанин што лакше оствари своја права, као и транспарентност у раду саме Општинске управе;
 5. Градња процеса и система базираних на потребама и очекивањима грађана, а не општинских служби;
 6. Елиминисање обавеза да грађанин доставља податке који се већ налазе у некој од општинској служби;
 7. Унапређење електронске комуникације за потпуно решавање захтева на даљину;
 8. Унапређење комуникација између општинских и других јавних служби у функцији вршења услуга;
 9. Развој, подстицање и поштовање могућности, иницијатива и идеја запослених у Општинској управи;
 10. Учење од добре праксе општинских управа код нас и у свету, као и жалби, предлога и похвала грађана;
 11. Доношење одлука на бази анализа објективних чињеница;
 12. Одговоран однос према животној средини и њено унапређење.